ΧΡΥΣΟΣ


O ι παράγοντες που καθορίζουν το ύψος της πληρωμής για τα αντικείμενά σας είναι:


• Η περιεκτικότητά τους σε χρυσό (καράτια, βαθμοί)
• Το βάρος τους
• Και η τρέχουσα τιμή για το χρυσό αντίστοιχα

Τα καράτια υποδεικνύουν την καθαρότητα του χρυσού, δηλαδή το ποσοστό του καθαρού χρυσού που περιέχει.

Παράδειγμα: τα 14 καράτια έχουν τον κωδικό 585, δηλαδή 585‰ ή 58,5% καθαρό χρυσό.

Διαβάστε την διαδικασία που ακολουθεί το ενεχυροδανειστήριό μας και μην διστάσετε να απευθυνθείτε σε εμάς αν έχετε ανάγκη από άμεσα μετρητά.